WEJŚCIA W TEREN
 Marek Praski - +48 (32) 35 13 373,  mpraski@srk.com.pl
 Adrian Winkler - +48 (32) 35 13 366  awinkler@srk.com.pl

REGULAMIN UDZIELANIA ZGÓD NA WEJŚCIE W TEREN


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zgód na wejście w teren nieruchomości będących własnością, pozostających w wieczystym użytkowaniu lub we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Format pliku - DOC)

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zgód na wejście w teren nieruchomości będących własnością, pozostających w wieczystym użytkowaniu lub we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Format pliku - PDF)

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zgód na wejście w teren nieruchomości będących własnością, pozostających w wieczystym użytkowaniu lub we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Format pliku - DOC)

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zgód na wejście w teren nieruchomości będących własnością, pozostających w wieczystym użytkowaniu lub we władaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (Format pliku - PDF)


Oczekujemy aby przedstawiane nam dokumenty były oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami.
Kopii, w tym kolorowych, bez potwierdzenia za zgodność nie respektujemy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. za każdorazowe dokonanie uzgodnień dotyczących wejścia w teren działek
znajdujących się w wieczystym użytkowaniu Spółki pobiera zryczałtowaną opłatę (wystawiając stosowną fakturę) w wysokości:

- 75 zł brutto dla informacji o terenie, bez konieczności wyjazdu pracownika w teren;
- 150 zł brutto - w przypadku konieczności wyjazdu w teren pracownika Spółki;
- w przypadku potrzeby pozyskania stosownych dokumentów niezbędnych do przygotowania informacji o terenie, podane powyżej koszty zostaną powiększone o koszty pozyskania tej dokumentacji,

na podstawie Uchwały nr 54/51/2009/Z/IV Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 07.08.2009.
All Rights Reserved 2003.