WSTECZ  
 
 


INFORMACJA O ADRESACH PUNKTÓW WYDAWANIA WĘGLA NA TALONY WĘGLOWE

Informujemy, że od dnia 25 sierpnia 2015 r. będzie wydawany węgiel na talony węglowe:

1. Piekary Śląskie, ul. Zakładowa 3, (numery talonów zaczynające się od cyfry 2)
2. Bytom, ul. Racjonalizatorów 52 (numery talonów zaczynające się od cyfry 1)
W godzinach od 7.00 do 15.00
Punkty wydawania węgla są te same jak w ubiegłym roku.

 

Zasady reklamacji węgla 2015  DOKUMENT (PDF) <<<

Druk zgłoszenia reklamacji jakościowej  DOKUMENT (DOC) <<<

 

Informacja

Wydawanie talonów odbywać się będzie wg harmonogramu wg załączonych list
w terminie od 22-06-2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00 z przerwą od 10.30 do 11.00

w budynku jak dotychczas tj. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 129a.

Ponadto informujemy, że na wydane talony węglowe będzie można pobrać węgiel w terminie późniejszym po podpisaniu umowy w wybranym dostawcą. Informacja o terminie rozpoczęcia realizacji
i adresach punku odbioru węgla  zostanie podana niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w punkcie odbioru talonów, na stronie internetowej Spółki www.srk.com.pl  i w radiu "Piekary".
Ponadto informację o terminie realizacji talonów węglowych będzie można również uzyskać telefonicznie

pod nr 32/ 289-32-69, 32/ 289-00-11

Przypominamy, że przy odbiorze talonów węglowych, konieczne jest okazanie następujących dokumentów:
a)  Dowód  tożsamości  uprawnionego,
b) Aktualna decyzja ZUS o waloryzacji emerytury (marzec 2015 r.)
c)  Legitymacja  emeryta/rencisty.

Odbiór talonów węglowych może odbyć się przez pełnomocnika na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

Szczegółowe  zasady odbioru talonów są określone  w "Zasadach  wydawania  talonów  na  bezpłatny  węgiel  w  naturze  dla  byłych  pracowników oraz  wdów,  wdowców i  sierot  mających  ustalone  prawo  do  renty  rodzinnej  po  byłych  pracownikach  kopalń SRK S.A." zamieszczonych na stronie internetowej www.srk.com.pl.

Harmonogram wydawania talonów 2015  LISTA (PDF) <<<

Zasady wydawania talonów 2015 (z załącznikami)  DOKUMENT (PDF) <<<

 

 

     
All Rights Reserved 2003.