STRONA GŁÓWNA  |   WSTECZ  |

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu
Oddział w D±browie Górniczej
Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji
Rejon Kopalni Węgla Kamiennego „CzeladĽ - Sosnowiec - Jan Kanty - Siersza - Bytom II - Katowice - Kleofas”
ul. Perla 10, 41-300 D±browa Górnicza
Tel.: (32) 26 31 6 00, (32) 36 34 425, (32) 36 34 426, (32) 36 34 450, (32) 36 34 451
Fax : (32) 36 07 915

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu
Oddział w D±browie Górniczej
Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji
Rejon Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych – Nowa Ruda”
WAŁBRZYCH
ul. Dmowskiego 22, 58 – 300 Wałbrzych
Tel.: (74) 84 24 355
Fax: (74) 84 24 741
NOWA RUDA
ul. Kłodzka 27, 57 – 402 Nowa Ruda
Tel.: (74) 87 23 501, (74) 87 23 033,
Fax : (74) 87 26 050


Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu
Oddział w Sosnowcu
Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji
Rejon Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja – Morcinek – Moszczenica”
O¶. 1 Maja 16a, 44 – 304 Wodzisław ¦l±ski
Tel.: (32) 72 93 514
Fax :(32) 72 93 202

All Rights Reserved 2003.