STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  PRZETAGRI |  SPRZEDAŻ MAJĄTKU |  INNE OFERTY |  ODDZIAŁY SPÓŁKI |  SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

    PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

OGRANICZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAKŁADU CZOK
W WYNIKU ZMIANY SYSTEMU ODWADNIANIA ZE STACJONARNEGO NA GŁĘBINOWY
W REJONIE "SATURN"


NR 259/2009/Wn-12/KO-WG-PO/D

wartość przedsięwzięcia : 18,74 MLN PLN
dotacja NFOŚiGW : 15,82 MLN PLNSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Przedsięwzięcie NR 260/2009/Wn-12/KO-RT/PO/D

REKULTYWACJA OSADNIKÓW PODPOZIOMOWYCH BYŁEJ KOPALNI "JOWISZ" ZLOKALIZOWANYCH PRZY RZECE BRYNICY W KM 15+300
o wartości 1,3 MLN PLN zostało zrealizowane w latach 2009-2012
przy wsparciu finansowym NFOŚiGWSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Przedsięwzięcie NR 261/2009/Wn-12/KO-RT-RW/D

REKULTYWACJA TERENÓW ZWAŁOWISKA ODPADÓW POGÓRNICZYCH MARIAN- WSCHÓD POŁOŻONEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIAST SOSNOWIEC
I JAWORZNO.
o wartości 8,2 MLN PLN zostało zrealizowane w latach 2007-2011
przy wsparciu finansowym NFOŚiGWSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Przedsięwzięcie NR 790/2009/Wn-12/KO-RT-RW/D

REKULTYWACJA HAŁDY 1/L W ZABRZU.

o wartości 0,5 MLN PLN zostało zrealizowane w roku 2010
przy wsparciu finansowym NFOŚiGWSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

REKULTYWACJA TERENU ZWAŁOWISKA "A" W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

NR 648/2010/Wn-12/KO-RT-RW/D


o wartości 0,93 MLN PLN zostało zrealizowane w latach 2011-2014
przy wsparciu finansowym NFOŚiGWSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

REKULTYWACJA 7 OSADNIKÓW BYŁEJ KOPALNI CENTRUM.

NR 553/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D

wartość przedsięwzięcia : 1.936.812 PLN
dotacja NFOŚiGW : 1.919.122 PLNSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW POWĘGLOWYCH BYŁEJ KWK "SIERSZA".

NR 554/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D

wartość przedsięwzięcia : 8.199.715 PLN
dotacja NFOŚiGW : 7.303.799 PLNSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

PRZYWRÓCENIE ŚRODOWISKA DO STANU WŁAŚCIWEGO TERENU WOKÓŁ DAWNYCH OSADNIKÓW WÓD DOŁOWYCH PRZY UL.SADOWSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH.

NR 555/2013/Wn-12/KO-RT-PO/D

o wartości 2,1 MLN PLN zostało zrealizowane w roku 2014
przy wsparciu finansowym NFOŚiGWSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

REKULTYWACJA HAŁDY STASZIC W WAŁBRZYCHU.

NR 21/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D

wartość przedsięwzięcia : 954.965 PLN
dotacja NFOŚiGW : 908.840 PLNSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

 

REKULTYWACJA HAŁDY 6/4 NA POLU "PIAST" W NOWEJ RUDZIE.

NR 83/2015/Wn-12/KO-RT-PO/D

wartość przedsięwzięcia : 1.998.812 PLN
dotacja NFOŚiGW : 1.959.612 PLN
http://www.nfosigw.gov.pl
All Rights Reserved 2003.