STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  PRZETAGRI |  INNE OFERTY |  ODDZIAŁY SPÓŁKI
 
    -  REGULAMIN Zbywania nieruchomości, kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części przez Spółkę Restukturyzacji Kopalń S.A.
           (Format pliku - PDF)


  Miejsce przeprowadzenia
postępowania

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom

 Termin przeprowadzenia postępowania

Składanie ofert wstępnych do
10.09.2015 r. godzina: 14 oo


 Przedmiot (krótki OPIS)
Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na sprzedaż na zasadzie art. 8a ust. 4 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007r. (Dz., U. z 2015r., poz. 410) w terminie do dnia 25.09.2015r. oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach - jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 ZAPOZNAJ SIĘ Z OBWIESZCZENIEM SZCZEGÓŁOWYM (PDF)

 ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI (DOC)
  

All Rights Reserved 2003.