STRONA GŁÓWNA    WYKUP MIESZKAŃ

Procedura wykupu lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.(Dz.U Nr 4, poz. 24 z późn. zm.).

UWAGA ! (Wszystkie dokumenty opublikowane są w postaci pliku PDF)

Uruchomienie w/w procedury wymaga osobistego stawiennictwa głównego najemcy lokalu w siedzibie Spółki pok 120.

Osoby odpowiedzialne za rejon : Bytom, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Wojkowice, Będzin, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie
- BOŻENA KUBICKA tel. (32) 39 66 689

Osoby odpowiedzialne za rejon : Sosnowiec, Czeladź i Wałbrzych
- BEATA PATRZYŃSKA tel. (32) 39 66 683

WZÓR WNIOSKU   [ ZOBACZ ]

SPIS DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZED URUCHOMIENIEM PROCEDURY WYKUPU

1. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO
2. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO MAŁŻONKA
3. ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY O ZATRUDNIENIU
4. KSEROKOPIE ŚWIADECTW PRACY
5. KSEROKOPIE UMOWY NAJMU
6. KSEROKOPIA DECYZJI RENTY LUB EMERYTURY KSEROKOPIA LEGITYMACJI ZUS
7. KSEROKOPIA AKTU MAŁŻEŃSTWA, AKTU ZGONU (DOTYCZ WDÓW, WDOWCÓW)
8. ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU Z URZĘDU MIASTA (wydział ewidencji ludności)


All Rights Reserved 2003.