DRUKUJ   |  WSTECZ  |  BULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - SRK S.A.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w odniesieniu do zagadnień dotyczących naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego.

Wnioski o naprawę szkód winny być kierowane celem rozpatrzenia do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Sosnowcu, Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, 41-219 Sosnowiec
ul. Kosynierów 44,

tel. (32) 263-16-00, (32) 363-44-51, (32) 363-44-25, fax (32) 360 79 15.

Zespół ds. Szkód Górniczych tel. (032) 263-16-00 wew. 480.

Wnioski mogą dotyczyć szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanych kopalń:

 • KWK „Sosnowiec” S.A. w Sosnowcu,

 • KWK „Porąbka – Klimontów” S.A. w Sosnowcu - Zagórzu

 • KWK „Saturn” S.A. w Czeladzi

 • KWK „Jan Kanty” S.A. w Jaworznie

 • Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego

 • KWK „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie

 • KWK „Żory” S.A.


W związku z włączeniem od dnia 01.04.2009r. w struktury Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu firmy pn. Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu, w Oddziale w Sosnowcu rozpatrywane są również wnioski o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego następujących zlikwidowanych kopalń, dla których SRK S.A. stała się następcą prawnym:

 • KWK „Powstańców Śląskich” Sp. z o.o. w likwidacji w Bytomiu

 • ZG „Bytom I” Sp. z o.o. w Bytomiu
 • KWK „Rozbark” Sp. z o. o. w likwidacji w Bytomiu
 • KWK „Centrum – Szombierki ” Sp. z o.o. w likwidacji w Bytomiu
 • KWK „Bobrek – Miechowice” Sp. z o.o. w likwidacji w Bytomiu
 • KWK „Julian” Sp. z o.o. w likwidacji w Piekarach Śląskich
 • KWK „Andaluzja” Sp. z o.o. w likwidacji w Piekarach Śląskich
 • KWK „Grodziec” Sp. z o.o. w likwidacji w Będzinie
 • KWK „Paryż” Sp. z o.o. w likwidacji w Dąbrowie Górniczej
 • ZG „Wojkowice” Sp. z o.o. w likwidacji w Wojkowicach
 • KWK „Jowisz” Sp. z o.o. w likwidacji w Wojkowicach
 • KWK „Pstrowski” Sp. z o.o. w likwidacji w Zabrzu

Oddział prowadzi postępowanie celem ustalenia związku przyczynowego zgłoszonej szkody z dokonaną eksploatacją górniczą. Informuje wnioskodawców
o uznaniu bądź odmowie uznania szkody.

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw związanych z zakresu naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.],
przy uwzględnieniu postanowień art. 5 ust. 2 wymienionej powyżej ustawy,
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych [Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228].


Copyright © 2003 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.