KONTAKT |  PRZETARGI |  SPRZEDAŻ MAJĄTKU |  INNE OFERTY |  ODDZIAŁY SPÓŁKI |  SPRZEDAŻ MIESZKAŃ |  OFERTY PRACY

Obrót i dystrybucja energią elektryczną.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu prowadzi działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej oraz jej obrotem. Działalność ta prowadzone jest przez nasz Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Przedmiotowa działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych w dniu 23 listopada 2011 r. koncesji:

  • na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/293/1493/W/2/2011/BT,

  • na obrót energią elektryczną nr OEE/653/1493/W/2/2011/BT.


    Przedmiotem działalności objętej ww. koncesjami jest działalność gospodarcza polegająca na obrocie energią elektryczną oraz jej dystrybucji na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w rejonach odwadniania Zakładu CZOK na obszarze gmin: Bytom, Zabrze, Katowice. Powyższa działalność prowadzona jest sieciami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia. 
All Rights Reserved 2003.