ZESPÓŁ ROZLICZENIA CZYNSZÓW I WINDYKACJA
 +48 (32) 396 66 11, (32) 396 66 12
 FAKS - +48 (32) 396 66 05
azm@srk.com.pl

ZESPÓŁ ROZLICZANIA CZYNSZÓW I WINDYKACJI - ZR
+48 (32) 39 66 611, 39 66 612

 

Regulamin rozliczania zużycia wody pitnej w lokalach i budynkach SRK S.A.
oraz użytkowania wodomierzy lokalowych i ustalania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. << ZOBACZ >>
(format PDF)

Regulamin rozliczania kosztów i ustalenia opłat za energię cieplną
dostarczoną do lokali mieszkalnych i użytkowych, w zasobach lokalowych SRK S.A. w Bytomiu. << ZOBACZ >>
(format PDF)

Regulamin rozliczania zużycia energii elektrycznej w lokalach i budynkach SRK S.A. << ZOBACZ >> (format PDF)
Aneks nr 2 do Regulaminu rozliczania zużycia energii elektrycznej w lokalach i budynkach SRK S.A. < ZOBACZ > (format PDF)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
All Rights Reserved 2003.